Powered by Blogger.

Friday, March 14, 2014

Sport girlBạn (Ashley Nguyen) là người đam mê sưu tập ảnh, sách...Quan điểm sống của bạn "cứ đi rồi sẽ đến". Tự nhận xét về mình là "ếch ngồi đáy giếng". Rất mong được chia sẻ với các bạn Việt Nam và toàn thế giới những điều thú vị.
Hiện tại Ashley Nguyen đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bạn làm du lịch với một sự chân thành và thật tâm, nếu bạn nào muốn đi du lịch có thể tham khảo một số tour.

Thursday, March 13, 2014

White Valentine with Ngoc Trinh


Bạn (Ashley Nguyen) là người đam mê sưu tập ảnh, sách...Quan điểm sống của bạn "cứ đi rồi sẽ đến". Tự nhận xét về mình là "ếch ngồi đáy giếng". Rất mong được chia sẻ với các bạn Việt Nam và toàn thế giới những điều thú vị.
Hiện tại Ashley Nguyen đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bạn làm du lịch với một sự chân thành và thật tâm, nếu bạn nào muốn đi du lịch có thể tham khảo một số tour.

Em tuổi 16
Bạn (Ashley Nguyen) là người đam mê sưu tập ảnh, sách...Quan điểm sống của bạn "cứ đi rồi sẽ đến". Tự nhận xét về mình là "ếch ngồi đáy giếng". Rất mong được chia sẻ với các bạn Việt Nam và toàn thế giới những điều thú vị.
Hiện tại Ashley Nguyen đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bạn làm du lịch với một sự chân thành và thật tâm, nếu bạn nào muốn đi du lịch có thể tham khảo một số tour.

Cô gái tắm bùnBạn (Ashley Nguyen) là người đam mê sưu tập ảnh, sách...Quan điểm sống của bạn "cứ đi rồi sẽ đến". Tự nhận xét về mình là "ếch ngồi đáy giếng". Rất mong được chia sẻ với các bạn Việt Nam và toàn thế giới những điều thú vị.
Hiện tại Ashley Nguyen đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bạn làm du lịch với một sự chân thành và thật tâm, nếu bạn nào muốn đi du lịch có thể tham khảo một số tour.

So cute (Mika)Bạn Ashley Nguyen là người đam mê sưu tập ảnh, sách...Quan điểm sống của bạn "cứ đi rồi sẽ đến". Tự nhận xét về mình là "ếch ngồi đáy giếng". Rất mong được chia sẻ với các bạn Việt Nam và toàn thế giới những điều thú vị.
Hiện tại Ashley Nguyen đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bạn làm du lịch với một sự chân thành và thật tâm, nếu bạn nào muốn đi du lịch có thể tham khảo một số tour.